Anmälan.

STEG 2 – VÄLJ PLATS.

Här ser du vilka platser som är uthyrda, reserverade eller lediga. Vill du hyra plats plats markerar du en av de lediga, grönmarkerade. Platsen övergår då till orange, reserverad. När du väljer “Nästa” kommer du vidare till anmälan där du fyller i behövliga uppgifter. Efter att du godkänt och skickat anmälan har du sju dygn på dig att betala platsen. Platsen övergår då till rött, uthyrd. Om du inte betalar i tid återgår platsen till grönt, ledig.