Anmälan.

STEG 1 - INFORMATION.

På denna webbplats kan du reservera eller boka din båtplats i TanumStrand direkt. Det är viktigt att du läser anvisningarna noggrant och fyller i alla uppgifter. Det är många som vill ha båtplats och vi är måna om en korrekt behandling av din bokning. I nästa steg kan du se vilka båtplatser som återstår. Du reserverar din plats när du konfirmerar steg 2. Det innebär att någon annan kan komma före innan du konfirmerar.

Platser kan hyras både av privatpersoner och företag.

Platsen disponeras fritt av den båt som anges på anmälan. Om du byter båt under hyrestiden är det viktigt att du meddelar oss på Tanumstrands Fastigheter.

Uthyrare är Tanumstrands Fastigheter AB. Tanumstrands Fastigheter AB ägs av Norlandia Fastigheter som ingår i Adolfsengruppen. Norlandia Fastigheter äger TanumStrand och flera andra fritidsanläggningar som Stöten och Hassela Ski Resort.

VAD INNEBÄR MARKERINGARNA?


Platser markerade i grön färg är lediga för reservering eller direkt bokning.


När du reserverar en grön/ledig plats markeras den med orange färg, reserverad. När du har fyllt i alla uppgifter om båt och hyresansvarig väljer du reserverad som sista uppgift. Du har då sju dagar på dig att fundera och stämma av innan du hyr platsen. Platsen är reserverad under dessa sju dagar. Om du väljer att inte hyra platsen markeras den med grönt, ledig. Möjligheten att reservera plats kan utnyttjas en gång.


Om du väljer att hyra direkt väljer du hyra som sista uppgift. Du har då sju dagar på dig att betala deposition och avgift.